google plus

CHROMOSTONE

Chromostone je pohledový architektonický systém odhalených kamenných prvků v podlahách, které jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití a je dostupný v široké škále barev a kreseb. Je ideální pro bazény, ulice, chodníky, veřejné zahrady, zábavní parky, pěší zóny, parkoviště apod.

Pomocí malých přírodních kamenů (oblázků) různých velikostí můžeme získat přírodní vzhled, který zapadá do krajinného rázu a můžeme tak respektovat ekologickou rovnováhu životního prostředí.

Chromostone obsahuje vlákna, barviva, disperze a přísady pro zamezení růstu vegetace. Při realizaci odhaleného kameniva se složky systému míchají s cementem a štěrkopísky různých barev a rozměrů a mohou být aplikované o tloušťce 2 až 4 cm na čerstvý nebo i suchý beton. Po aplikaci vznikne ucelená souměrná tvrdá vrstva.


http://www.stonedecor.cz/uploaded/news/chromostone-2-1.pdf
 

img

CHROMOSTONE

Produkty k realizaci odhaleného kameniva musí být míchány s cementem a štěrkopísky různých barev, tvarů a rozměrů, následně aplikované o tloušťce 2 až 4 cm na čerstvý nebo i suchý beton.
img

BETONFIX

BETON-FIX je adhezní výrobek v prášku, směs vybraných písků, cementu, disperzních látek, plastifikačních činidel a práškové pryskyřice. Pojící vrstva mezi jednotlivými betonovými vrstvami.
img

CSK Deactivator

CSK Deactivator používáme na čerstvé povrchy betonů a tím zpomalíme jejich povrchové tvrdnutí. Díky CSK můžeme získat typický vzhled vymývaného kameniva.
img

SEALFLOOR 100

Ochranný lak z akrylových polymerů, transparentní, těsnící a vytvrzující. odolný vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám, základním kyselinám, průmyslovým výparům, olejům..
img

Rozprostření Chromostone směsi

img

Vyrovnání směsi

img

Aplikace deaktivačního přípravku CSK Deaktivator

img

Vymytí povrchu

img

Aplikace dvou vrstev tvrdícího a konzervačního nátěru

chromostone-obr

Certifikáty

technická dokumentace

Katalog

katalog produktů